Energieke Financiering

Financiële regelingen voor het verduurzamen van je woning door de gemeente Apeldoorn, de provincie Gelderland of de Rijksoverheid.

Premie op actie energietransitie

Houd je je bezig met de energietransitie of ben je van plan hier iets mee te gaan doen? Dan kun je misschien subsidie krijgen van de gemeente.
Lees meer

Samen jouw wooncomplex verduurzamen

Wil je samen met je buren (minimaal 4 woningen/ appartementen):

  • Energieverbruik vermindering;
  • Duurzame energie opwekken;
  • Cascogebreken opheffen;
  • Of de toegankelijkheid en toekomstwaarde verbeteren?

Dan biedt de gemeente Apeldoorn een lening tegen een lage rente aan. De duurzaamheidsvoorzieningen moeten wel bij ten minste vier grondgebonden woningen of appartementen tegelijk worden uitgevoerd. Voor meer informatie:
Lees meer

Lokale hernieuwbare energieprojecten

Ben je lid van een Vereniging van Eigenaren dan kun je een ‘Scan VvE’ laten uitvoeren, een onderzoek naar de haalbaarheid van een Nul-op-de-Meter renovatie van een appartementengebouw in stappen of in één keer. De provincie Gelderland verstrekt hier maximaal € 4.000 voor. Voor meer informatie:
Lees meer

ISDE, Investeringssubsidie duurzame energie

Wil je als particuliere woningeigenaar een warmtepomp, zonneboiler, biomassaketel of pellet kachel aanschaffen? De Rijksoverheid heeft een subsidieregeling voor duurzame warmteopwekking. Voor meer informatie:
Lees meer

Energiebespaarlening voor particulieren

Wil je als particuliere woningeigenaar of als VVE energiebesparende maatregelen uitvoeren? De Rijksoverheid biedt hiervoor een geldlening aan met een lage rente via het Nationale Energiebespaarfonds. Voor meer informatie:
Lees meer

Subsidie energiebesparing eigen huis

Wil je in je huis of appartement maatregelen nemen voor energiebesparing? Vanuit de Rijksoverheid is hiervoor subsidie beschikbaar voor Verenigingen van Eigenaren. Voor particuliere woning- en appartementseigenaren is het budget beschikt en kan geen aanspraak meer gemaakt worden op deze regeling. Voor meer informatie:
Lees meer

Subsidieregeling verwijderen asbestdaken

Heb je als particuliere woningeigenaar een asbest dak en wil je zonnepanelen plaatsen? Dan is het aan te raden eerst het asbest te verwijderen. De Rijksoverheid stelt hiervoor een subsidie beschikbaar. Voor meer informatie:
Lees meer

Subsidie voor groene daken

Woningeigenaren binnen de gemeente Apeldoorn kunnen subsidie aanvragen voor de aanleg van een groen dak op hun woning. De gemeente stelt deze subsidie beschikbaar. Voor meer informatie:
Lees meer

Subsidie voor afkoppelen regenwater

Regen en ander hemelwater is schoon water. Het is jammer als dit water via de regenpijp in de riolering verdwijnt om te worden gezuiverd. De gemeente geeft daarom subsidie als u de afvoer van regenwater van het dak wilt ‘afkoppelen’ van de riolering. Voor meer informatie:
Lees meer

Teruggaaf van btw op zonnepanelen

Ben je een particulier en wil je btw terugvragen over zonnepanelen? Door de nieuwe werkwijze van de Belangdienst hoef je nog maar 1 keer btw-aangifte te doen. Alleen over het tijdvak waarin je de zonnepanelen hebt gekocht. Wat dit precies voor jou betekent, hangt af van jouw specifieke situatie. Via bijgaande link lees je wat je het beste kan doen en wat de Belastingdienst voor jou kan betekenen.

Zoek uw situatie op. En kijk wat u het beste kunt doen. Of wat wij voor u doen.

Lees meer