Energieke Financiering

Er bestaan diverse financiële regelingen en leningen voor het verduurzamen van je woning of (bedrijfs-)pand. De gemeente Apeldoorn biedt subsidies en leningen aan, maar bijvoorbeeld ook de provincie Gelderland, de Rijksoverheid en diverse banken. Op deze pagina vind je een overzicht en nuttige links.


Subsidies van de gemeente Apeldoorn

Gemeente Apeldoorn heeft verschillende subsidies en leningen op het gebied van duurzaamheid en energie. Bijvoorbeeld subsidie voor collectieve zonne-energie projecten, of voor sportclubs die willen verduurzamen of voor de organisatie van duurzame energie-activiteiten. Daarnaast biedt de gemeente leningen aan voor de aanschaf van zonnepanelen of voor energie-investeringen door bedrijven. Kijk voor een compleet overzicht van mogelijkheden op www.apeldoorn.nl/subsidies.

Voor woningeigenaren

Op de Energiesubsidiewijzer vind je een compleet en actueel overzicht van subsidies, leningen en andere regelingen voor woningeigenaren, VVE, woningcorporaties en particuliere verhuurders. Bijvoorbeeld over zonne-energie, isolatie of warmtepompen.

Lening zonnesystemen

Uw huis energiezuiniger maken hoeft niet zo moeilijk te zijn. Met eenvoudige maatregelen kunt u al veel besparen. Bijvoorbeeld met zonnepanelen. Ter stimulering van het zelf opwekken van duurzame energie heeft gemeente Apeldoorn de lening zonnesystemen. Deze lening is een aanvulling op de Energiebespaarlening van het Nationaal Energiebespaarfonds. De lening zonnesystemen is er voor woningeigenaren in de gemeente Apeldoorn die zonnesystemen willen plaatsen. Voor meer informatie:
Lees meer

Subsidieregeling Energiek Activiteiten

Ben je van plan om mee te werken aan een energieneutrale gemeente. Bijvoorbeeld door directe of indirecte besparing van energie of door het opwekken van duurzame energie? De gemeente Apeldoorn biedt een subsidie aan voor activiteiten die gericht zijn op het motiveren van of toepasbaar zijn voor een breed Apeldoorns publiek. Zowel burgers, maatschappelijke initiatieven als bedrijven kunnen hiervoor in aanmerking komen. Voor meer informatie:
Lees meer

Energiebespaarlening voor particulieren

Wil je als particuliere woningeigenaar of als VVE energiebesparende maatregelen uitvoeren? De Rijksoverheid biedt hiervoor een geldlening aan met een lage rente via het Nationale Energiebespaarfonds. Voor meer informatie:
Lees meer

ISDE, Investeringssubsidie duurzame energie

Wil je als particuliere woningeigenaar een warmtepomp, zonneboiler, biomassaketel of pellet kachel aanschaffen? De Rijksoverheid heeft een subsidieregeling voor duurzame warmteopwekking. Voor meer informatie:
Lees meer

Teruggaaf van btw op zonnepanelen

Ben je een particulier en wil je btw terugvragen over zonnepanelen? Door de nieuwe werkwijze van de Belastingdienst hoef je nog maar 1 keer btw-aangifte te doen. Alleen over het tijdvak waarin je de zonnepanelen hebt gekocht. Wat dit precies voor jou betekent, hangt af van jouw specifieke situatie. Via bijgaande link lees je wat je het beste kan doen en wat de Belastingdienst voor jou kan betekenen.

Lees meer

Subsidie voor groene daken

Woningeigenaren binnen de gemeente Apeldoorn kunnen subsidie aanvragen voor de aanleg van een groen dak op hun woning. De gemeente stelt deze subsidie beschikbaar. Voor meer informatie:
Lees meer

Subsidie voor afkoppelen regenwater

Regen en ander hemelwater is schoon water. Het is jammer als dit water via de regenpijp in de riolering verdwijnt om te worden gezuiverd. De gemeente geeft daarom subsidie als u de afvoer van regenwater van het dak wilt ‘afkoppelen’ van de riolering. Voor meer informatie:
Lees meer

Stimuleringsregeling collectieve investeringen woningen Apeldoorn

Deze regeling is voor VvE’s die hun appartementengebouw willen verduurzamen of voor minimaal vier particulieren die samen hun woningen willen verduurzamen. Voor meer informatie:
Lees meer

Voor VvE’s

Op de Energiesubsidiewijzer en het VVE-Energieloket vind je een compleet en actueel overzicht van subsidies, leningen en andere regelingen voor woningeigenaren, VvE’s, woningcorporaties en particuliere verhuurders. Bijvoorbeeld over zonne-energie, isolatie of warmtepompen.

Subsidie energiebesparing eigen huis

Wil je in je huis of appartement maatregelen nemen voor energiebesparing? Vanuit de Rijksoverheid is hiervoor subsidie beschikbaar voor Verenigingen van Eigenaren. Voor particuliere woning- en appartementseigenaren is het budget uitgeput en kan geen aanspraak meer gemaakt worden op deze regeling. Voor meer informatie:
Lees meer

Lokale hernieuwbare energieprojecten

Ben je lid van een Vereniging van Eigenaren dan kun je een ‘Scan VvE’ laten uitvoeren, een onderzoek naar de haalbaarheid van een Nul-op-de-Meter renovatie van een appartementengebouw in stappen of in één keer. De provincie Gelderland verstrekt hier maximaal € 4.000 voor. Voor meer informatie:
Lees meer

Samen jouw wooncomplex verduurzamen

Wil je samen met je buren (minimaal 4 woningen/ appartementen):

  • Energieverbruik vermindering;
  • Duurzame energie opwekken;
  • Cascogebreken opheffen;
  • Of de toegankelijkheid en toekomstwaarde verbeteren?

Dan biedt de gemeente Apeldoorn een lening tegen een lage rente aan. De duurzaamheidsvoorzieningen moeten wel bij ten minste vier grondgebonden woningen of appartementen tegelijk worden uitgevoerd. Voor meer informatie:
Lees meer

Voor huurders

Informeer bij uw verhuurder wat de plannen voor verduurzaming zijn of kijk op de website van de Rijksoverheid voor meer informatie.

Subsidieregeling Energiek Activiteiten

Ben je van plan om mee te werken aan een energieneutrale gemeente. Bijvoorbeeld door directe of indirecte besparing van energie of door het opwekken van duurzame energie? De gemeente Apeldoorn biedt een subsidie aan voor activiteiten die gericht zijn op het motiveren van of toepasbaar zijn voor een breed Apeldoorns publiek. Zowel burgers, maatschappelijke initiatieven als bedrijven kunnen hiervoor in aanmerking komen. Voor meer informatie:
Lees meer

Voor (sport)clubs en verenigingen

Apeldoornse sportverenigingen kunnen op basis van de ondersteuningsregeling Sportinfrastructuur in aanmerking komen voor een subsidie of garantstelling.

De groene club

De Groene Club is opgericht door de KNVB om jouw sportvereniging te verduurzamen. Met ons 5 stappenplan kunnen we binnen één jaar kostenbesparende maatregelen invoeren die tot duizenden euro’s per jaar kunnen besparen.
Lees meer

Subsidieregeling Energiek Activiteiten

Ben je van plan om mee te werken aan een energieneutrale gemeente. Bijvoorbeeld door directe of indirecte besparing van energie of door het opwekken van duurzame energie? De gemeente Apeldoorn biedt een subsidie aan voor activiteiten die gericht zijn op het motiveren van of toepasbaar zijn voor een breed Apeldoorns publiek. Zowel burgers, maatschappelijke initiatieven als bedrijven kunnen hiervoor in aanmerking komen. Voor meer informatie:
Lees meer

Voor bedrijven

Speciaal voor bedrijven, instellingen of organisaties met concrete wensen om te investeren in energiebesparing of opwekking van duurzame energie heeft de gemeente Apeldoorn het Energiefonds opgericht. Ook op de website van de Rijksoverheid lees je meer over subsidiemogelijkheden.

Op de pagina Bedrijven en Energie van de gemeente Apeldoorn staat informatie over subsidiemogelijkheden en organisaties die je verder kunnen helpen.

Vouchers

‘Stedendriehoek innoveert’ heeft twee soorten vouchers beschikbaar voor midden- en kleinbedrijf, o.a. op het thema EMT (energie/milieu).
1. Onderzoek, experimenten en haalbaarheidsstudies (50%, maximaal € 50.000)
2. Business case uitwerken (50%, maximaal € 10.000)
Lees meer