Energieke Initiatieven

Apeldoorn is rijk aan vele duurzame initiatieven. Onderstaand vind je een aantal belangrijke en vooruitstrevende voorbeelden van de gemeente zelf, of van organisaties en mensen die iets zijn opgestart. Energiek Apeldoorn wil jou graag een beeld geven van de energie in onze gemeente!


Zonnepark Zuidbroek

Het Zonnepark kan naast voor zonnepanelen ook worden ingezet voor bijvoorbeeld recreatieve of educatieve doeleinden, of als weideland voor vee. Het Zonnepark ligt tussen de wijk Zuidbroek en de rijksweg A50. Het is vanaf de A50 goed zichtbaar. Met het Zonnepark willen we onze ambitie als duurzame stad laten zien. Daarom bieden we nadrukkelijk ook ruimte voor een creatieve landmark. Inwoners kunnen participeren door zonnepanelen af te nemen.
overmorgen.nl | apeldoorn.nl

Cleantech Regio Stedendriehoek

Door maximaal in te zetten op schone technologie, koerst de regio Stedendriehoek op een duurzame economie en samenleving. Een schone toekomst, waarin energieneutraliteit speerpunt is. Het aanbieden van duurzame producten en diensten en het duurzamer maken van productieprocessen is daarin leidend:
cleantechregio.nl

Warmtenet Zuidbroek

In de wijk Zuidbroek worden woningen verwarmd door warm water, dat komt van de rioolwaterzuivering aan de Stadhoudersmolenweg in Apeldoorn. Er komt biogas vrij bij de zuivering van rioolwater van huishoudens en bedrijven uit Apeldoorn. Dit biogas wordt via gasmotoren omgezet in elektriciteit en warmte. Deze warmte wordt, samen met de warmte van houtgestookte ketels, naar de huizen in de wijk Zuidbroek geleid. Deze manier van warmteopwekking bespaart een grote hoeveelheid aardgas en dat is goed voor het milieu.
zuidbroek.info

Zonnepanelen op dak Sterrenschool Apeldoorn

In 2014 kochten ouders van leerlingen van basisschool Sterrenschool in Kerschoten zonnecertificaten. Op het dak van de Sterrenschool werden daarvoor zonnepanelen geplaatst. Een mooie samenwerking tussen deA, KEN, Leerplein055 en de drie deelnemende scholen. De Eendracht, De Tweede Stee en de Sterrenschool Apeldoorn:
youtube.com

Zonnepark Ecofactorij

In 2016 kochten 196 inwoners zon-delen voor het plaatsen van 2.100 zonnepanelen op het dak van de firma Oosterberg aan de IJsseldijk. Een deel van de installatie werkt inmiddels, de laatste panelen worden in januari 2017 geplaatst. Vanaf 2018 krijgen de inschrijvers in 15 jaarlijkse termijnen hun aankoopbedrag terug. Ook krijgen ze een rentebonus die afhankelijk is van de hoeveelheid elektriciteit die de zonnepanelen hebben opgewekt. Inschrijven is niet meer mogelijk.
zonneparkecofactorij.de-a.nl

Plek Apeldoorn

Een circulair ingerichte werkplek op het Zwitsal terrein waar mensen samen een gebouw delen om te werken. Ook worden er regulier bijeenkomsten georganiseerd met een duurzaamheidsthema zoals veganistische voeding, circulaire samenleving en alternatieve vormen van duurzaam samenwerken.
plekapeldoorn.nl

Koningin Eco van Apeldoorn

Tijdens Dag van de Duurzaamheid maakt Koning Eco van Apeldoorn haar opwachting om de Apeldoorners bewust te maken van duurzaamheid:
duurzaam-apeldoorn.nl

Zon op KEN

De coöperatie Zon op K&N (Kerschoten en de Naald) is voortgekomen uit Kerschoten Energieneutraal (KEN). De coöperatie is opgericht door een aantal buurtbewoners die graag zonnepanelen wilden aanschaffen, maar zelf geen geschikt dak ter beschikking hadden. Om gebruik te kunnen maken van andermans dak bleek de oprichting van een eigen coöperatie noodzakelijk te zijn.
zonopnederland.nl

Buurtstroom Apeldoorn

Wat je alleen niet kunt, kun je samen wel! Wil je zonne-energie opwekken, maar niet op je eigen dak? Doe mee met een collectief dak. Dat is samen energie opwekken op een dak in de buurt. Zo wek je schone energie op met een mooie opbrengst. Door heel Apeldoorn heen zijn er daken waaraan je kunt meedoen.
buurtstroom-apeldoorn.de-a.nl

Stichting Duurzame Projecten Loenen

De gemeente Apeldoorn neemt samen met de Stichting Duurzame Projecten Loenen deel aan een innovatief project voor het ontwikkelen van een virtuele elektriciteitscentrale. Het project, genaamd cVPP (community-based Virtual Power Plants) is een INTERREG North-West Europe project met deelnemers uit België, Ierland en Nederland, geleid door de Technische Universiteit Eindhoven.Heb jij ook een energiek iniatief
dat op deze pagina thuishoort?

Meld je dan nu aan via onderstaand formulier!