Energieke Partners

Energieke partners zijn non profit organisaties binnen de gemeente Apeldoorn die in samenwerking met Energiek Apeldoorn een bijdrage leveren aan de energietransitie. Het is een partnerschap waarbij de desbetreffende partner de samenwerking uitdraagt door middel van onderstaand logo.

Energiecoöperatie deA

Schone, groene energie voor alle inwoners en bedrijven in de gemeente Apeldoorn zodat we het gebruik van vervuilende, fossiele brandstoffen achter ons kunnen laten. Dat is waar deA voor staat. Leden en klanten van deA kiezen er bewust voor om daar een bijdrage aan te leveren.

Inwoners en bedrijven in de gemeente Apeldoorn kunnen lid worden van de coöperatie en/of energie afnemen van het energiebedrijf. Ook kun je deelnemen aan projecten. Zoals Zonnepark Ecofactorij. DeA werkt zonder winstoogmerk. De inkomsten worden besteed aan nieuwe lokale duurzame projecten waar in veel gevallen ook de inwoners, scholen en organisaties kunnen participeren.
Bezoek website