Uiterlijk 14 februari 2020 om 17.00 uur dien je je ontwerp in, per e-mail, naar Randall Hanegraaf.

De indiening bestaat uit:

Vaste onderdelen in het ontwerp zijn:

 1. Korte schets van je gemeenschap, je virtuele energiecentrale en de toekomstvisie voor je virtuele energiecentrale.
 2. Het proces dat je als team hebt doorlopen; hoe heb je de gemeenschap erbij betrokken en met welke partijen wil je het realiseren?
 3. Beschrijf de waarden en drijfveren van jouw gemeenschap
 4. Het doel van je virtuele energiecentrale
 5. De rol van jouw virtuele energiecentrale in de markt
 6. Een technische beschrijving van elementen waaruit jouw virtuele energiecentrale bestaat
 7. Een plan hoe je de virtuele energiecentrale wilt realiseren
 8. FinanciΓ«le paragraaf

De Jury

Er is een onafhankelijke jury samengesteld bestaande uit vertegenwoordigers van het onderwijs, het bedrijfsleven en de overheid. De jury wordt geadviseerd door Jasper Kroondijk van Qirion en Luc van Summeren van TU Eindhoven. De jury bepaalt een winnaar op basis van de volgende beoordelingscriteria.

Beoordelingscriteria

De jury beoordeelt jouw ontwerp op drie onderdelen:

 • Samenwerking/gemeenschap Β (maximaal 10 punten)
 • Realistisch (maximaal 10 punten)
 • Herhaalbaar & opschaalbaar (maximaal 10 punten)

Ontwerpen die minder dan 15 punten hebben komen niet in aanmerking voor een prijs.