Geen vergunningskosten meer voor zonnepanelen op woningen in beschermde stadsgezichten en monumenten

De gemeente maakt het plaatsen van zonnepanelen op monumenten en panden binnen de beschermde stads- en dorpsgezichten aantrekkelijker. Eigenaren van deze panden betalen voortaan niet voor een vergunning.

De gemeenteraad heeft onlangs ingestemd om de kosten voor een vergunningsaanvraag (leges) voor het plaatsen van zonnepanelen op panden in beschermde stadsgezichten en monumenten per direct af te schaffen. Deze waren voorheen minimaal 400 euro.

Voor het plaatsen van zonnepanelen op ‘gewone panden’ is veelal geen vergunning nodig, maar eigenaren van monumenten en panden gelegen in beschermde stadsgezichten (zoals wijk De Parken) hebben die wel nodig en moeten dus verplicht laten toetsen of zonnepanelen op hun gebouw zijn toegestaan. Tot voor kort betaalden ze hier voor. Dat is een extra drempel, terwijl de gemeente juist de plaatsing van zonnepanelen wil stimuleren.

Groen gedrag moet lonen

Wethouder Mark Sandmann is tevreden dat de raad heeft ingestemd met het vergroenen van de leges. Sandmann: “Als gemeente juichen we het verduurzamen van panden natuurlijk toe. Dat gedrag moet lonen en niet extra geld kosten. Dat geldt zeker ook voor monumentale panden, waar eigenaren toch al vaak te maken hebben met hogere onderhoudskosten voor hun gebouw. Vandaar dit besluit”.

Gratis, maar niet altijd vergunning

Dat een vergunning kosteloos is, wil niet zeggen dat die altijd kan worden afgegeven. Er moet worden onderzocht of plaatsing van zonnepanelen mogelijk is en geen afbreuk doet aan de monumentale waarde van het pand of de waarden van het beschermde stadsgezicht. Het kan zijn dat een vergunning alsnog wordt geweigerd. Alleen hoeft de aanvrager daarvoor niets te betalen.

Voor wie?

De vergunningskosten gaan nu van minimaal 400 naar 0 euro. Dat geldt zowel voor eigenaren van gebouwen met een monumentenstatus als voor gebouweigenaren in een van de zes beschermde stads- en dorpsgezichten. Dat zijn gebieden met een bijzondere cultuurhistorische waarde. Apeldoorn kent drie rijksbeschermde stadsgezichten: De Parken, Hoog Soeren en Radio Kootwijk en drie gemeentelijk beschermde stads- en dorpsgezichten: de Indische buurt, de Metaalbuurt en Wiesel.

Meer informatie voor eigenaren

Voor zonnepanelen op monumentale panden heeft de gemeente ook een informatiebrochure ontwikkeld. Meer weten? Maak een afspraak bij het Energieloket of een van de energiecoaches.