Matenhoeve in gesprek over aardgasvrij wonen

Op maandag 28 januari was er bij Scholengemeenschap De Heemgaard een buurtbijeenkomst over de toekomst van de Matenhoeve, onderdeel van wijk de Maten.  De grote opkomst van meer dan 550 inwoners uit dit deel van Apeldoorn toonde wel aan dat het onderwerp erg leeft. Het ging met name over de ontwikkelingen op het gebied van energie en ‘van het aardgas af’ en wat dit betekent voor de Matenhoeve en zijn bewoners.

Na een welkom door wethouder Mark Sandmann, vertelde Pauline Tiecken (gebiedstransitiemanager de Maten voor de gemeente) over de brede ontwikkelingen op energie-gebied in Apeldoorn. Daarnaast ging zij in op de ambities om in de Matenhoeve aardgasvrij wonen mogelijk te maken. Voor 540 van de in totaal 1900 woningen in de Matenhoeve, ligt er een plan om deze binnen 5 jaar van het aardgas af te koppelen. Een alternatieve duurzame warmtebron zorgt dan voor de verwarming van deze woningen. De warmte wordt gehaald uit het oppervlaktewater van vijvers en sloten in de Matenhoeve, ook wel ‘aquatische thermie’ genoemd. In de zomer warmen deze zodanig op dat er met een speciale techniek warmte kan worden gewonnen, dat wordt opgeslagen onder de grond en in de winter via een warmtenet aan de huizen geleverd.

Bewoners van dit deel van de Matenhoeve konden hierover in gesprek tijdens een speciale subsessie, na afloop van de plenaire presentaties.  Maar eerst vertelde Sander Lubberhuizen, bedrijfsleider voor Energiek Wonen van de gemeente, meer over wat bewoners zelf kunnen doen aan het energiezuiniger maken van hun woning. Iedereen kan daar zelf mee aan de slag, in kleine stappen. Energiek Apeldoorn ondersteunt met voorbeelden, gratis advies van energiecoaches en -adviseurs, informatie over financiering en collectieve inkoopacties. Rik te Koppele van deA gaf tot slot meer inzicht hoe isoleren en opwekking door middel van zonnepanelen nu eigenlijk werkt. En hij presenteerde de actuele collectieve isolatieactie van DeA, die isoleren makkelijk maakt. Voor meer informatie kijkt u op www.de-a.nl/isolatieactie/.

Informatiemarkt

Na het plenaire programma konden de aanwezigen rondlopen op de informatiemarkt. Naast Energiek Apeldoorn en deA waren ook de bedrijven aanwezig die deelnemen aan de isolatieactie van de A. Zij vertelden meer over de actie en aanvullende duurzame oplossingen en diensten.  Daarnaast waren er diverse stands waar bezoekers terecht konden met vragen over de onderwerpen van de avond.

Subsessie

Bewoners van de 540 woningen die waarschijnlijk versneld van het aardgas af gaan*), konden kregen tijdens een speciale subsessie meer te horen over deze plannen in dit deel van de Matenhoeve. Rob Nap en Pauline Tiecken van gemeente Apeldoorn begeleidden deze sessie en zoomden verder in op de kansen en mogelijkheden. Centraal stond de vraag hoe we met elkaar deze plannen verder kunnen vormgeven. Bezoekers gaven  massaal gehoor aan de oproep om actief deel te nemen en hun ideeën in te brengen. Zo ontstond een goed gesprek over een duurzame toekomst voor de Matenhoeve.

*) het gaat om alle woningen in de straten Beeldhouwershoeve, Bouwmeestershoeve, Edelsmidshoeve, Goudsmidshoeve, Klokkengietershoeve, Waagmeestershoeve, Zilversmidshoeve

Downloaden presentaties avond

Onderstaand kunt u de verschillende presentaties van de avond vinden. In de eerste PDF vindt u de informatie van het algemene gedeelte. De tweede PDF bevat de presentatie van Ron Nap, die gegeven is tijdens de subsessie voor de 540 woningen van de Matenhoeve.