Over Energiek Apeldoorn

Klimaatverandering en de opwarming van de aarde zijn een feit. Het is niet meer uit de dagelijkse berichtgeving weg te denken. Het goede nieuws is dat we er wat aan kunnen doen met z’n allen. Een steentje bijdragen aan de wereld van morgen. Dichtbij en eenvoudig, vanuit Apeldoorn, vanuit jouw organisatie, huis of initiatief. Gemeente Apeldoorn vraagt iedereen om zelf aan de slag te gaan en wil hierbij graag helpen. Daarom heeft Apeldoorn Energiek Apeldoorn in het leven geroepen. Energiek Apeldoorn staat voor alles wat te maken heeft met de Apeldoornse Energietransitie*. Om jou, op welke manier dan ook, te helpen stappen te zetten naar verduurzaming.

Iedereen kan bijdragen aan de energieambitie van Apeldoorn om in 2047 energieneutraal te zijn, door het opwekken en besparen van energie. Energiek Apeldoorn vertelt je hoe. Met behulp van zonnepanelen kun je bijvoorbeeld zelf duurzame energie opwekken. Ook op het gebied van energiebesparing zijn er veel mogelijkheden. Op energiekapeldoorn.nl staan vele energieke voorbeelden, tips en bedrijven waar je informatie kunt inwinnen. Wil jij energiebesparende maatregelingen treffen in je huis, bedrijf of ergens anders? Misschien kom je wel in aanmerking voor een energieke financiering.


In de periode 2017-2021 richt Energiek Apeldoorn zich op:

  • Besparing en opwekking in en op woningen en andere gebouwen.
  • Energiek Wonen met Energie loket, energieregisseurs en -coaches in de wijken, prestatieafspraken met woningcorporaties en verenigingen van huurders, proeftuin Wijk van de toekomst en VVE’s.
  • Het duurzamer maken van gemeentelijk vastgoed.
  • Industrie, MKB en landbouw (voorbeelden: toezicht op en stimuleren van besparing van energie bij bedrijven, taskforce zonne-energie).
  • Mobiliteit (voorbeelden: stimuleren van gebruik van de fiets, duurzaam en innovatief openbaar vervoer, stimuleren van elektrisch rijden, project remmende treinen).
  • Grootschalige duurzame opwekking van energie (voorbeelden: zonnepark Zuidbroek, onderzoek naar mogelijkheden zonne- en windenergie, energiebosjes Weteringse Broek en park Zuidbroek, taskforce zonne-energie).

Ga naar Energiek Wonen en lees meer hierover. Ook wil Apeldoorn graag laten zien wat er allemaal al georganiseerd wordt op het gebied van de energietransitie. Energieke evenementen en Energieke initiatieven geven jou meer inzicht hierin.

*De Apeldoornse Energietransitie is opgezet omdat Apeldoorn een energieneutrale gemeente wil worden. Momenteel koersen we op een  percentage energieneutraliteit van 28% in 2030. Energieneutraal betekent dat op jaarbasis binnen de gemeentegrenzen evenveel duurzame energie wordt opgewekt als aan energie wordt gebruikt.