Wanneer gaat mijn buurt van het aardgas af?

Nagenoeg wekelijks zijn er nieuwsberichten over de gevolgen van de klimaatverandering. Onze levensstijl die zorgt voor een te hoge CO2-uitstoot. We moeten minder energie gebruiken en meer duurzaam opwekken als we willen dat onze kinderen ook nog kunnen genieten van onze mooie aarde en alles wat deze te bieden heeft.

Ook de aardbevingen in Groningen als gevolg van onze aardgaswinning zijn een belangrijk aandachtspunt in bovenstaande ontwikkelingen. Minister Wiebes heeft in maart dit jaar besloten om in 2030 de aardgaskraan in Groningen dicht te draaien. Het doel is dat Nederland in 2050 helemaal aardgasvrij is. Gevolg hiervan is dat huizen moeten overstappen naar een duurzame vorm van verwarmen. De gemeente Apeldoorn wil hier graag mee aan de slag en heeft de ambitie om iets harder daarin stappen te zetten dan de landelijke trend. Een belangrijk gegeven is dat nieuwbouw per 1 juli 2018 in principe aardgasvrij wordt gebouwd. De grootste uitdaging zit in de bestaande bouw. De grote vraag waar wij met z’n allen een rol in spelen is “Hoe gaan we de energietransitie met elkaar realiseren?”. De gemeente wil hier graag het voortouw in nemen en neemt je daarom graag mee in de eerste stappen die we gaan zetten.

De gemeente aan zet
Onderstaand de eerste stappen die de gemeente de afgelopen tijd heeft gezet om de energietransitie in Apeldoorn verder in gang te zetten:

  • We hebben een aantal pilotgebieden benoemd, die als eerste met alle belanghebbenden gaan onderzoeken op welke manier hun wijk of dorp over zou kunnen stappen naar een duurzame vorm van verwarmen.
  • We hebben een adviesbureau gevraagd om aan te geven wat de beste duurzame vorm van verwarmen per buurt is op basis van maatschappelijke kosten: de zogenaamde Warmtekansenkaart

Belangrijke data

  • 1 juli 2018: Nieuwbouw aardgasvrij
  • Eind 2021: Transitievisie warmte gereed
  • Tot 2025: Gasleidingen worden naar verwachting nog vervangen
  • 2030: Gaskraan in Groningen dicht
  • 2050: Nederland aardgasvrij

1. Welke pilotgebieden zijn benoemd en waarom?

In de volgende pilotgebieden gaan we versneld kijken naar de mogelijkheden van duurzame verwarming:

• Het dorp Loenen
• De wijk de Maten
• De wijk de Parken
• De wijk Kerschoten/ De Naald.

We hebben gekozen voor deze gebieden omdat er in alle gevallen reeds een initiatief speelt vanuit het gebied zelf: bijvoorbeeld bewoners die hebben aangegeven te willen nadenken over hoe nu van fossiele brandstof af te geraken. De onderzoeken in Loenen wordt door een bewonersinitiatief getrokken. En in de wijk de Parken neemt de energiecoöperatie deA het initiatief samen met de wijkraad. Gezien de omvang van de Maten wil de gemeente in deze wijk zelf een voortrekkersrol vervullen en in Kerschoten/De Naald wordt sinds 2013 gewerkt aan de verduurzaming van de energievoorziening.

2. De uitkomsten uit de Warmtekansenkaart

Apeldoorn heeft de warmtekansenkaart laten ontwikkelen door adviesbureau CE Delft: het is een technisch model dat per buurt tien duurzame verwarmingsalternatieven laat zien, die qua maatschappelijke kosten worden vergeleken. De uitkomsten uit dit model vragen om een verdiepingsslag en moeten getoetst worden aan de praktijk van de warmteoplossingen. Het blijkt dat er veel te kiezen valt. Het is daardoor noodzakelijk om een zorgvuldig keuzeproces te doorlopen. En dat vraagt tijd!

Het streven is dat de gemeenteraad in 2021 een transitievisie warmte vaststelt, waarin is aangegeven:
• Wanneer welke buurt overschakelt naar een duurzame vorm van verwarmen van de woning inclusief douchen en koken.
• Wat het duurzame alternatief is voor de buurten die voor 2030 van het aardgas af gaan.

Dit doet de gemeente natuurlijk niet alleen. De gemeente werkt samen met verschillende partijen zoals de woningcorporaties, de netbeheerder, het waterschap en de wijk- & dorpsraden. En natuurlijk speel jij als bewoner een belangrijke rol in het proces.

Wat betekenen deze ontwikkelingen voor jou?

Woon je in een van de pilotgebieden en wil je graag meedenken/-doen met de duurzame warmteoplossingen in jouw wijk? Dan nodigen wij jou graag uit om contact op te nemen met ons door een mail te sturen naar Energiek-Wonen@Apeldoorn.nl. Zij zorgen voor de verbinding met de juiste persoon.

Wat kan ik nu al doen?

Je kunt nu al aan de slag met het verduurzamen van je woning. Denk daarbij aan isolatie, inductie koken, zuinige apparaten en het plaatsen van zonnepanelen (bij voorkeur in combinatie met goede dakisolatie). Daarmee bespaart u energie en geld en wekt u duurzame energie op.